Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

De opvang van nieuwe leerlingen


Voordat u een nieuwe school kiest en uw dochter of zoon eventueel aanmeldt, wilt u waarschijnlijk nader kennismaken met de school. U kunt een gesprek aanvragen met Marjo Hakvoort, onze directeur. Zij zal dan de gang van zaken op school toelichten en het team aan u voorstellen.

Voor nieuwe kleuters geldt onderstaande inschrijfprocedure. Nieuwe kleuters starten in overleg met de juf na hun vierde verjaardag, behalve als deze valt in de laatste maand voor de zomervakantie, dan starten de kinderen direct na de zomervakantie. Het kan natuurlijk ook  voorkomen dat kinderen vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing, tussentijds bij ons op school instromen. In dit geval wordt voor inschrijving contact gezocht met de school waar de kinderen vandaan komen om te zorgen voor een goede overdracht.

 

Stappenplan Aanmelding nieuwe kleuter leerlingen:
1. Inschrijven bij directie. Directie geeft rondleiding en heeft een gesprek met de ouders.
2. Uitnodiging: De leerkracht van groep 1-2 stuurt een uitnodiging 6 weken voordat de leerling op school komt.
3. Bellen: Leerkracht groep 1-2 belt 5 weken van te voren op. Er wordt een afspraak gemaakt om 5 ochtenden te komen oefenen.
4. Intake formulier: Bij de 1e keer oefenen krijgt de leerling een intake formulier mee.
5. Gesprek ouders: Wanneer het kind 2 weken op school zit, heeft de leerkracht een gesprek met de ouders over zijn/haar bevindingen en het intake formulier.
6. Beginsituatie: Er wordt een verslag gemaakt op het gespreksformulier met eventueel aanpassingen. Dit geeft de beginsituatie aan van de leerling.
7. Rapport: Na 3 maanden gaat het kind mee in de cyclus van de rapporten en gesprekken.