Onze visie

Onze visie

De school
De Springschans is een openbare basisschool, die onder het bestuur valt van Surplus, stichting voor openbaar onderwijs.

De daken van ons schoolgebouw vormden in het verleden de inspiratie voor de naam van onze school: De Springschans. De Springschans duidt voor ons echter ook de uitdaging die wij als team zien: kinderen voorbereiden op de toekomst. Hierbij neemt het gebruik van social media en het ontwikkelen van zgn. 21ste  eeuwse vaardigheden, een steeds grotere plek binnen ons onderwijs in.

De school staat open voor iedereen, ongeacht ras, cultuur, afkomst of geloofsovertuiging en we hopen dat iedereen zich op De Springschans thuis voelt.
‘Een school als tweede huis’, waar iedereen van harte welkom is. Binnen onze school  vinden we betrokkenheid, welbevinden en veiligheid van- en voor kinderen heel belangrijk voor fundamenteel leren.
 
Daarom creëren we op De Springschans een uitdagende en prikkelende leeromgeving waarin nieuwsgierigheid wordt ontwikkeld en kennisoverdracht plaatsvindt, die de betrokkenheid verhoogt. Naast het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, gaat het hierbij ook om het zich eigen maken van normen en waarden die voor ieder kind, nu en later, nodig zijn. Het kind staat centraal; je mag en kunt zijn wie je bent. We willen de unieke talenten van ieder kind optimaal ontwikkelen.
 

Je kunt niet iedereen alles leren. Je kunt wel een omgeving creëren waarin je zo veel mogelijk talenten naar boven haalt’

 

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids.