MR (Medezeggenschapsraad)

MR (Medezeggenschapsraad)

MR (Medezeggenschapsraad)

 

De laatste jaren is er nogal wat veranderd op het gebied van de medezeggenschap. Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe wet medezeggenschap scholen (WMS) in werking getreden. Daarin krijgen met name de ouders meer zeggenschap binnen de school. Het belang van de WMS (Wet Medezeggenschap) zit hem vooral in het in evenwicht brengen van de verhouding tussen bestuur en management van de school en andere belanghebbenden die deel uitmaken van de school, namelijk personeel, ouders en leerlingen. Meer evenwicht betekent meer gelijkwaardigheid, zodat er voor uw kind een optimale omgeving wordt gecreëerd.
De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. In de MR komen andere onderwerpen ter tafel zoals; beleidsvoorstellen, nieuwbouw, de begroting, het leerlingenstatuut, de jaarrekening en formatieplan.

 

Klik hier voor meer informatie over de medezeggenschapsraad.

 

Notulen MR vergaderingen:

 

Schooljaar 2017-2018:

Jaarverslag MR 2016-2017

Vergadering april 2018

Vergadering november 2017

 

Eerdere notulen:

Vergadering april 2016

Jaarverslag MR 2014-2015

Vergadering april 2015

Vergadering maart 2015

Vergadering januari 2015

Jaarverslag MR 2013-2014

Vergadering oktober 2014

Vergadering juni 2014